WaterJet - cięcie wodą

Cięcie wodą - WaterJetCięcie wodą to w obecnych czasach najszybciej rozwijający się proces obróbki polegający na cięciu, czemu trudno się temu dziwić - nie ma aktualnie techniki stosowanej w przemyśle, która pozwalałaby na uzyskanie równie dużych dokładności oraz tak dobrze spełniałaby rosnące wymagania dzisiejszego rynku. Na czym dokładnie polega ten proces oraz z czego wynika tak duże zainteresowanie tą technologią? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Technologia cięcia wodą

Cięcie wodą (inaczej metoda WaterJet) to technologia, która jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje strumień wody do przecinania materiałów. Najważniejsze w tym procesie jest to, że strumień wody, który przecina wszelkiego rodzaju materiały - od metali, przez szkło i kamień aż do tworzyw sztucznych oraz drewna charakteryzuje się niezwykle wysokim ciśnieniem, co jest właśnie kluczem do sukcesu tej metody.

Jak to się dzieje, że woda jest w stanie przeciąć tak twarde materiały?

Jak już zostało to powiedziane wcześniej, podstawą jest ciśnienie wody - w pierwszej kolejności woda trafia do pompy, która sprężą ją do ciśnienia wynoszącego około 4 tys. atmosfer. Następnym krokiem jest przekazanie takiej wody to specjalnej głowicy tnącej, gdzie jej energia potencjalna ulega przemianie na energię kinetyczną, przekraczając jednocześnie barierę dźwięku (woda może osiągnąć prędkość nawet 1 tys. m/s), co samo w sobie jest już czymś imponującym. Tak przygotowany strumień wody kierowany jest następne na element znajdujący się w przestrzeni roboczej, który ma zostać odpowiednio przycięty.

Zalety cięcia wodą

Jedną z najważniejszych zalet metody cięcia wodą jest przede wszystkim jej uniwersalność, która pozwala na przycinanie różnorodnych typów materiałów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że sama obróbka przebiega zupełnie beziskrowo, co pozwala na przecinanie materiałów, które sprawiają wiele problemów, a więc łatwopalnych czy zagrożonych wybuchem.

Warto wiedzieć, że technika ta nie wymaga przeprowadzania żadnej dodatkowej obróbki, po przeprowadzonym procesie, ponieważ wycięte krawędzie są zupełnie gładkie, co niezwykle trudno osiągnąć podczas cięcia laserem i plazmą (powodują one mikropęknięcia). WaterJet jest metodą niepowodującą uszkodzeń materiału, a także zapobiegającą odkształceniom i przebarwieniom.

Dużą rolę odgrywa również czas - obróbka materiałów przy wykorzystaniu tej technologii to przede wszystkim krótki czas przygotowania i samej realizacji procesu, co w dzisiejszych czasach ma kluczowe znaczenie. W przypadku WaterJet można więc powiedzieć, że wydajność idzie w parze z jakością. Dodatkowo, technologia ta, dzięki swojej uniwersalności może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno w produkcji jednostkowej, jak i seryjnej, nie istnieje tutaj problem długiego przezbrajania maszyny czy innych ograniczeń, które uniemożliwiałyby jej stosowanie przy zmiennej produkcji.

Nie można również zapomnieć o środowisku - stosowanie WaterJet doskonale wpisuje się w dzisiejsze trendy ekologiczne, ponieważ cięcie wodą nie generuje żadnych trujących oraz szkodliwych dymów czy gazów. Zużytą wodę można z powodzeniem odzyskiwać, stosując obieg zamknięty, co sprawia, że technologia ta nie szkodzi przyrodzie.

Biorąc pod uwagę te zalety, trudno nie zauważyć, że technologia WaterJet nie ma sobie równych w porównaniu z innymi metodami cięcia i z pewnością będzie się w najbliższych latach rozwijać, jeszcze bardziej zyskując na znaczeniu.