Nowoczesne usługi księgowe dla firm

usługi księgowe - biuro rachunkoweProwadzenie księgowości dla wielu właścicieli firm jest zajęciem nie tyle czasochłonnym, co skomplikowanym i nierzadko niezwiązanym z posiadanych przez nich wykształceniem.

Nie mniej jednak poprawne funkcjonowanie działu księgowego jest niezbędne dla właściwego działania całego przedsiębiorstwa.

Doskonałym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do biura rachunkowego.

Bez względu na to, czy rozliczamy się w oparciu o uproszczoną czy pełną księgowość eksperci oferują nam kompleksowe usługi księgowe na miarę oczekiwań współczesnego odbiorcy.

Prowadzenie księgowości

Podstawowa oferta obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych firm, w tym księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonowanie przychodów, sprzedaży i zakupu VAT, rozliczanie transakcji eksportu i importu oraz transakcji wewnątrz firmy. Ponadto, usługi księgowe obejmują także przygotowywanie rocznych rozliczeń indywidualnych oraz wspieranie klientów w czynnościach reprezentacyjnych, w tym podczas wizyt w urzędach czy kontrolach z instytucji zewnętrznych.

Pomoc w odzyskiwaniu podatku VAT

Specjaliści z biur rachunkowych zajmują się również pomocą w odzyskiwaniu podatku VAT za materiały budowlane czy naliczonego za granicą w innych państwach UE. Usługi księgowe, oferowane przez biura rachunkowe wzbogacone zostają o kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Obsługa kadr i płac

W przypadku działu kadrowego biura rachunkowe zajmują się stworzeniem i prowadzeniem bazy danych pracowników oraz sporządzaniem wszelkiego rodzaju umów. Specjalistom można zlecić również ewidencjonowanie nieobecności osób zatrudnionych, prowadzenie rejestru obowiązkowych szkoleń, badań lekarskich czy urlopów. Ponadto, wszelkie dokumenty mogą być wydawane pracownikom na życzenie. Obsługa płacowa, oferowana przez biura rachunkowe obejmuje z kolei tworzenie kompleksowych list płacowych na podstawie umów między pracownikiem a pracodawcą, sporządzanie druków ZUS, rocznych informacji o dochodach i dokonywanie obliczeń podatkowych.

Opracowanie regulaminów

Eksperci z biura rachunkowego podejmą się także opracowywania regulaminów wewnętrznych w danej firmie, takich jak regulamin wynagradzania pracowników czy regulamin pracy.

Realizacja analiz finansowych, bilansów, wniosków kredytowych

W skład oferty biur rachunkowych nierzadko wchodzi przygotowywanie biznesplanów lub wniosków o udzielenie kredytu. Usługi te zostają w wielu przypadkach wzbogacone są o dokonywanie profesjonalnych analiz finansowych, bilansów, sporządzanie prognoz czy raportów. Specjaliści mogą podjąć się również negocjowania warunków umowy kredytowej.

Reprezentowanie firm przed US, ZUS

Ponadto, specjaliści służą wsparciem w przypadku problemów kadrowych w firmie oraz kontroli z instytucji zewnętrznych, takich jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy nawet PIP.

Usługi doradcze

Eksperci chętnie dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniem, oferując klientom profesjonalne usługi doradcze, obejmujące poradnictwo związane z pozyskiwaniem czy inwestowaniem kapitału.

Usługi księgowe dla firm oferowane przez biura rachunkowe, znacznie wykraczają poza standardowe wypełnienia ksiąg handlowych i naliczanie podatków. Dzięki wystosowaniu tak kompleksowej propozycji biura rachunkowe mogą liczyć na nawiązanie stałej współpracy z firmami i to w wielu sferach ich działalności.