Nowoczesne biuro rachunkowe

Nowoczesne biuro rachunkoweAby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, biura rachunkowe musiały zmienić i rozbudować swoją ofertę.

Współczesne firmy tego typu starają się sprostać oczekiwaniom odbiorców, proponując specjalistyczne usługi w wielu sferach. Podstawę nadal stanowią usługi księgowe, czyli prowadzenie ksiąg handlowych ( pełna księgowość lub księgowość uproszczona ) oraz ewidencjonowanie należności. Biura rachunkowe zajmują się także rozliczaniem transakcji importu i eksportu produktów oraz udzielaniem wsparcia w przypadku odzyskiwania podatku VAT.

Pracownicy biura chętnie podejmą się przygotowywania rocznych rozliczeń podatkowych. Przed rozpoczęciem współpracy specjaliści oczywiście sprawdzają wszystkie księgi i korygują ewentualne błędy. Do biura rachunkowego można zgłosić się również w momencie, gdy zauważymy nieprawidłowość w celu jej natychmiastowej korekty. Kolejnym sektorem są kadry i płace. Biura rachunkowe adresują szereg usług właśnie do działu personalnego, którego współpraca z działem finansowym jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Biuro rachunkowe wspiera kadry poprzez prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów, ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności oraz prowadzenie rejestru szkoleń czy badań lekarskich. Specjalistom można powierzyć także prowadzenie dokumentacji urlopów czy wyjazdów integracyjnych. Biuro rachunkowe chętnie udzieli firmom swoich klientów wsparcia w przypadku jakichkolwiek konfliktów kadrowych. Pracownicy mogą być także obecni w przypadku kontroli z instytucji zewnętrznej, w tym ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy. Wspieranie działu płacowego opiera się o sporządzenie list płacowych, druków ZUS czy zestawień podatkowych, w tym druków PIT-11. Kolejnym sektorem usług jest sporządzanie analiz finansowych i bilansów.

Biura rachunkowe zajmują się przygotowywaniem profesjonalnych biznesplanów, prognoz na przyszłość oraz analiz wskaźnikowych. Biura rachunkowe wspomagają swoich klientów również podczas starania się o środki pieniężne, w tym dotacje i kredyty bankowe. Można powierzyć specjalistom przygotowanie wniosku o grant czy udzielenie kredytu bankowego. Ponadto, pracownicy biura z chęcią podejmą się negocjowania warunków umowy kredytowej oraz wszelkich innych dokumentów. Współpracując z profesjonalnym biurem rachunkowym można liczyć na doradztwo w kwestiach związanych z finansami, w tym z pozyskiwaniem kapitału, niwelowania zaległości podatkowych czy radzenia sobie z zadłużeniami. Specjaliści chętnie pomogą także w momencie zakładania lub likwidowania działalności, przeprowadzając swoich klientów przez wszystkie etapy tych procesów.