Kredyt a pożyczka pozabankowa - poznaj różnice

Pożyczka pozabankowaRóżnic między kredytem a pożyczką jest wiele, choć oba pojęcia często używane są zamiennie. Z formalnego punktu widzenia oba instrumenty finansowe posiadają swoje indywidualne cechy, dzięki czemu mogą być łatwo rozróżnialne przez każdego z nas.

Kredyt, czyli co?

Pierwszą cechą kredytu jest fakt, iż może być on udzielany jedynie przez instytucje bankowe - czyli banki oraz Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Dodatkowo kredyt można uzyskać poprzez podpisanie umowy z pośrednikiem reprezentującym interesy banku - na dokumentach podsuniętych do podpisania taka informacja z pewnością będzie widoczna.

Jeżeli mówimy o kredycie, myślimy o pieniądzach. Kredyt to konkretne świadczenie pieniężne, wypłacane w zależności od ustalonych warunków na - przeważnie ustalony z góry - cel. Przy kredycie zachodzi konieczność spisania postanowień pomiędzy stronami, zatem każdorazowo udzielenie kredytu będzie poprzedzone podpisaniem umowy zawierającej pozycje określające terminowość, warunki zwrotu oraz oprocentowanie. Kredyt jest finansowany ze środków będących w dyspozycji banku, czyli de facto pieniędzy ulokowanych na rachunkach przez klientów tej instytucji.

Pożyczka - szybko i wygodnie

Zasady przyznawania pożyczek są generalnie prostsze, niż te dotyczące kredytów, a z racji szybkiego trybu załatwiania formalności są znane jako chwilówki na dowód. Firmy pożyczkowe zarabiają oczywiście swój ustalony procent, co jednak nie odstrasza potencjalnych klientów, o czym świadczy rozbudowany rynek tego typu usług. Z drugiej strony to bardzo sprawny i pewny sposób pozyskania potrzebnych nam pieniędzy (zazwyczaj kwoty w zakresie 50-2000 zł) nawet na kilka miesięcy. Co ciekawe, pożyczki może udzielić także osoba prywatna na podstawie odrębnie sporządzonej umowy: pieniądze pożyczane w ten sposób są obwarowane zwykłymi przepisami kodeksu prawa cywilnego.

Decyzja o tym, czy zdecydować się na kredyt, czy na pożyczkę w ostateczności i tak będzie zależeć od potrzeb konsumenta, który wybierze rozwiązanie najbardziej optymalne. Niemniej jednak warto rozróżniać oba instrumenty, chociażby na potrzeby własnej edukacji i rozmów prowadzonych w punktach udzielania kredytów.