Instalacje przywoławcze - norma DIN VDE 0834

Instalacje przywoławczeSystemy przywoławcze są systemami alarmowymi, z pomocą których może być wzywana pomoc lub przekazywana informacja.

Typowy dla tych systemów jest różny stopień zagrożeń, jakie mogą pojawić się dla wzywającego jeśli wezwania w wyniku awarii lub usterki nie będą zasygnalizowane na czas, na przykład w:

  • szpitalach,
  • domach seniora,
  • zakładach opieki,
  • ośrodkach medycyny sądowej,
  • aresztach.

Norma DIN VDE 0834

Norma DIN VDE 0834 opisuje środowisko, w którym osoba w potrzebie może wezwać pomoc. Norma obowiązuje obszary zastosowań takie jak szpitale, areszty i domy dla osób starszych. Instalacja przywoławcza stanowi zamkniętą i samodzielną instalację i nie wolno w niej wykorzystywać linii przesyłowych instalacji. Instalacja przywoławcza może przeprowadzać telekomunikację, media technologiczne i funkcje technologii informatycznych w celu zaoferowania użytkownikowi (np. pacjentowi) pełny i doskonale dopasowany pakiet usług. Te funkcje to na przykład lampka kontrolna, odbiór radiowy, pilot zdalnego sterowania i wyposażenie TV.

Według normy VDE 0834, funkcje przywoławcze muszą sprawować górę nad wszystkimi innymi serwisami. Operacje dotyczące ratowania życia są pierwszorzędne. System musi być zabezpieczony środkami umożliwiającymi zastosowanie punktów odcięcia niedozwolonych wysokich napięć i jego funkcjonalność musi być jednocześnie całkowicie niezależna od pozostałych podzespołów wchodzących w skład systemu przywoławczego Wymiana danych z innymi systemami bezpieczeństwa i łączności może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem interfejsów, które są certyfikowane przez producenta. Tak więc, na przykład przełączniki systemów telefonicznych, awarii TV lub zwarcia światła łóżkowego nie mogą w żadnym wypadku mieć wpływu na możliwości funkcjonalne systemu przywoławczego. Podczas używania sprzętu medycznego lub innych urządzeń intensywnej opieki, korzystanie z systemu przywoławczego nie wyklucza zasad i przepisów stosowanych dla personelu i staranność przy eksploatacji takich urządzeń. System może jednak dodatkowo przesyłać wiadomości w celu przyspieszania zachować przywołań i alarmów.