Agencje ratingowe - przegląd

Agencje ratingoweKorzenie współczesnych agencji ratingowych liczą sobie ponad sto pięćdziesiąt lat. Wszystko zaczęło się od firmy Bradstreet Improved Commercial Agency, która w 1849 roku opublikowała pierwszy rating kredytów towarowych dotyczących rynku amerykańskiego. Dziesięć lat później R. G. Dun & Company wydał swoją publikację. Te dwie firmy uznaje się dzisiaj za pierwowzór współczesnych agencji ratingowych.

W roku 2010 na całym świecie działało ponad 70 agencji ratingowych, zarówno na rynkach lokalnych jak i globalnie. Jednak zaledwie trzy agencje ratingowe posiadają obecnie aż 95% udziałów w rynku: Standard & Poor's, Moody's Corporation oraz Fitch Ratings.

1. Standard & Poor's

Pierwowzorem agencji ratingowej była firma H. V. and H. W. Poor Co., która powstawszy w 1860 roku rozpoczęła działalność od raportu autorstwa Henry Varnum Poor'a na temat kondycji finansowej przewoźników kolejowych w Stanach Zjednoczonych. Raczkująca wtedy działalność międzynarodowa inwestorów z olbrzymim zadowoleniem przyjęła informacje dotyczące strategicznej w tamtych czasach gałęzi gospodarczej jaką był transport kolejowy. Raport był rokrocznie wznawiany i cieszył się niesłabnącym uznaniem inwestorów.

W 1906 roku w Stanach Zjednoczonych powstała firma Standard Statistics Bureau, założona przez Luthera Lee Blake'a, która zainteresowała się finansowym aspektem transportu drogowego oraz morskiego. W przeciwieństwie jednak do działań panów Poor, firma nie wydawała rocznego raportu, skupiając się na jednokartkowych, wydawanych znacznie częściej informacjach dla inwestorów. Olbrzymi wpływ na rozwój obu firm miał krach giełdowy i Wielki Kryzys w latach 20-tych XX wieku, kiedy ścierające sięz kryzysem firmy sięgały po każde dostępne źródło informacji.

W 1941 roku obie firmy złączyły się tworząc Standard & Poor's Corp., by w 1966 roku zostać częścią korporacji The McGraw-Hill Companies, Inc. Od tego momentu agencja Standard & Poor's notuje rosnące znaczenie, by stać się jedną z najważniejszych instytucji ratingowych na świecie. Od połowy lat 90-tych XX wieku, agencja posiada certyfikat Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) wystawiane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (United States Securities and Exchange Commission) poświadczającą jakość świadczonych usług.

Agencja dokonała kilku fuzji i przejęć mniejszych agencji, włączając je w swoją sieć, np. w 1990 roku przejęła Ducan Andrew oray Insurance Solvency International Ltd., a pięć lat później francuską Agence d'Evaluation Financiere (ADEF).

Aktualnie Standard & Poor's Corp. posiada 23 biura w 11 krajach świata i stanowi jedną z trzech firm określanych mianem Wielkiej Trójki kontrolującej 95% rynku ratingowego na świecie, oceniając około 12 tysięcy emitentów i zatrudnia 5 tysięcy pracowników na całym świecie.

2. Moody's Corporation

John Moody był 30-letnim samoukiem z talentem dziennikarskim i potrzebą dzielenia się zdobywaną wiedzą i informacjami z zakresu inwestycji giełdowych. Jego pierwsza firma, John Moody & Company, wydała w 1900 roku podręcznik dotyczący papierów wartościowych. Mimo olbrzymiego sukcesu jakim było wyprzedanie całego nakładu w ciągu kilku tygodni, firma nie posiadała odpowiednich środków po krachu w 1907 roku i została zmuszona do odsprzedania praw do podręcznika.

Dwa lata później, w 1909 roku, John Moody założył kolejną firmę, Moody's Analyses Publishing Company, tym razem wydającą bieżące raporty dotyczące emitentów papierów wartościowych, co w czasach kryzysu giełdowego z 1907 roku było wyjątkowo trafioną decyzją. Moody's była też pierwszą firmą, która analizowała wiarygodność obligacji rządowych. Zaledwie 15 lat później agencja ratingowa Moody's obejmowała swoją oceną praktycznie cały rynek amerykańskich obligacji. Równocześnie od 1918 roku agencja działała na rynkach międzynarodowych.

Rosnący stopień skomplikowania rynków ekonomicznych na świecie otworzył firmie drzwi do pobierania opłat za swoje usługi ratingowe zarówno od emitentów jak i inwestorów w latach 70-tych XX wieku. W latach 1962-2000 Moody's było częścią korporacji Dun & Bradstreet, która całkowicie upubliczniła firmę właśnie w 2000 roku. Zaledwie pięć lat później wartość akcji firmy wzrosła ponad trzykrotnie. Obecnie w skład Moody's Corporation wchodzą dwie spółki: Moody's Investors Service oraz Moody's Analytics, mające swoje oddziały w 10 krajach i dając pracę ponad 1,8 tysiąca ludziom.

3. Fitch Ratings

Firma została założona w wigilię, 24 grudnia, 1913 roku w Nowym Jorku przez Johna Knowles Fitch'a pod nazwą Fitch Publishing Company. Fitch rozpoczął karierę od dwóch publikacji: "Fitch Bond Book" oraz "Fitch Stock and Bond Manual". Obie pozycje spotkały się z ciepłym przyjęciem przez inwestorów największych giełd amerykańskich, z giełdą nowojorską na czele. Za jeden z największych sukcesów firmy publikującej statystyki finansowe uznaje się wprowadzenie w 1924 roku skali ocen od "AAA" do "D", które są używane do dnia dzisiejszego.

Aktualnie firma jest częścią Fitch Group składającą się z Fitch Ratings oraz Fitch Solutions (założonego w 2008 roku), równocześnie łącząc się w 1997 roku z brytyjskim IBCA Limited, a w 2000 roku z amerykańskimi firmami Duff & Phelps Credit Rating Co. i Thomson Financial BankWatch mającymi swoje siedziby w Chicago. Zatrudniając obecnie około 1200 pracowników w ponad 40 biurach na całym świecie firma dokonuje oceny ratingowej między innymi ponad dwóch tysięcy banków.

Fitch Group jest najmniejszą firmą spośród Wielkiej Trójki agencji ratingowych, kontrolując około 14% rynku (Moody's oraz S&P posiadają po około 40% rynku), przebijając się nieco odmienną skalą ocen od pozostałych agencji ratingowych.